background

Veterinární ordinace MVDr. Martin Kořínek a MVDr. Helena Kořínková

Jsme absolventi Vysoké školy veterinární  v Brně - obor všeobecné veterinární lékařství. Studium jsme zakončili v roce 1988 a poté pracovali v okresní veterinární ošetřovně pro malá zvířata v Mostě.

Veterinární ordinaci v Plzni v Jugoslávské ulici na Slovanech jsme založili v roce 1993. Máme více než dvacetileté zkušenosti s léčbou zvířat.  Jsme držiteli Mezinárodního diplomu homeopatické terapie C.E.D.H.

V prosinci roku 2012  prošlo naše pracoviště celkovou rekonstrukcí. Naši ordinaci jsme vybavili výkonným stacionárním RTG a digitalizací obrazu, který díky krátkým expozičním časům snižuje radiační zátěž pacienta na minimum a současně výrazně zpřesňuje diagnostiku chorob.

Používáme stacionární veterinární diagnostický ultrazvuk Esaote My Lab 40 - nejnovější generace přístroje umožňuje mnohem detailněji zobrazovat vyšetřované orgány.

Při operacích využíváme harmonický skalpel - rychlejší hojení, minimální poškození tkání, kratší doba zákroku. 

Poskytujeme měření nitroočního tlaku moderním přístrojem TONOVET - umožňuje včas odhalit glaukom a předejít ztrátě zraku.

Štěrbinová lampa KOWA 17 nám slouží k detailnímu mikroskopickému  vyšetření očních víček, rohovky a přední komory.  

Díky automatickým analyzátorům krve a moči / Arkray, Celltac, Eurolyser / jsou výsledky vyšetření k dispozici do 10 minut.

Možnost platby kartou.

Vyšetřovna je klimatizována.